text.skipToContent text.skipToNavigation

Stressless® Fabric Care Kit

Rekommenderat försäljningspris

Information

 

Alla älskar rena möbler. Stressless Fabric Care Kit innehåller textilrengöringsmedel, fläckborttagningsmedel och ”Ox cleaner”. I det här paketet finns allt du behöver för att rengöra möbelns klädsel på några minuter, utan att den behöver tas av. För svåra fläckar kan textilrengöringsmedlet användas tillsammans med fläckborttagningsmedlet och ”Ox cleaner”.

 

Paketet innehåller:

225 ml Stressless textilrengöring

100 ml Stressless fläckborttagningsmedel

5 x 5g Oxy Cleaner

1 frottéhandske

1 svamp

1 mjuk trasa

1 broschyr

 

Oxy cleaner

Innehåller Sodium percarbonate

Fara: Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja.

Använd ögon- / ansiktsskydd.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare

Tvätta händerna noga efter användning.

Mått