text.skipToContent text.skipToNavigation

Stressless® Onderhoudset voor stoffen

Aanbevolen verkoopprijs

Informatie

 

Iedereen houdt van schone meubelen. De Stressless Fabric Care Kit bevat een textielreiniger, een vlekkenverwijderaar en een 'Ox cleaner'. In deze kit vindt u alles wat u nodig heeft om een meubel in slechts enkele minuten te reinigen, zonder de bekleding af te nemen. Voor hardnekkige vlekken gebruikt u de Fabric Cleaner samen met de vlekkenverwijderaar en de 'Ox Cleaner'.

 

Verpakkingsinhoud:

225 ml Stressless Textielreiniger

100 ml Stressless Vlekverwijderaar

5 x 5g Oxy-reiniger

1 badstof handschoen

1 spons

1 zachte doek

1 brochure

 

Oxy cleaner

Bevat:  Sodium percarbonate

Gevaar: Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Oog- / gelaatsbescherming dragen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / Arts / Raadplegen.

Grondig wassen na het werken met dit product.

Afmetingen