text.skipToContent text.skipToNavigation

Stressless® Fabric Care Kit

Veiledende pris

Informasjon

 

Stressless Fabric Care kit inneholder tekstilrens, flekkfjerner og ’Ox cleaner’. Denne pakken inneholder alt du trenger for å rengjøre møbelet ditt på få minutter, uten å måtte ta av trekket.

 

Innhold i pakken:

225 ml Stressless Tekstilrens

100 ml Stressless Flekkfjerner

5 x 5g Oxy Cleaner

1 Frottéhanske

1 Svamp

1 Myk klut

1 Brosjyre

 

Oxy cleaner

Inneholder Sodium percarbonate

Fare: Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeskade.

Råd for sikkerhet: VED KONTAKT MED ØYNENE: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / Lege

Vask grundig etter bruk.

 

 

Mål