text.skipToContent text.skipToNavigation

Stressless® Fabric Care Kit

vejl salgspris

Information

 

Alle elsker rene møbler. Stressless Fabric Care Kit indeholder stofrens, pletfjerner og 'ox rensemiddel'. Dette sæt indeholder alt, hvad du har brug for til at rengøre et møbel på få minutter, uden at fjerne stofbetrækket. Ved hårdføre pletter, anvendes Fabric Cleaner sammen med Stain Remover og 'Ox Cleaner'.

 

Pakkens indhold:

225 ml Stressless Stofrens

100 ml Stressless Pletfjerner

5 x 5g Oxy Cleaner

1 frottéhandske

1 svamp

1 Blød klud

1 Brochure

 

Oxy cleaner

Indeholder Sodium percarbonate

Fare: Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Bær øjen / ansigts-beskyttelse.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge.

Vask grundigt efter brug.

Mål